Detta är LedLab

 

LedLab grundades 2009 och vi har nu lång erfarenhet inom LED-belysning, drivning och styrning. Vi vet och har kunskap om vad som krävs för att kunna leverera hållbara och moderna belysningslösningar med LED. Vi tillhandahåller allt från armaturer såsom spot:ar, downlights och tunga industriarmaturer – till kundanpassade lösningar när det gäller linjärt ljus.

 

I samarbete med arkitekter, konsulter och installatörer arbetar vi fram och producerar de bästa lösningarna, till både små och väldigt stora projekt. Vi är lyhörda för kundens önskemål och med vår kunskap när det gäller teknik, drivning och styrning så arbetar vi fram lösningar som fungerar – både tekniskt och praktiskt – med fokus på att slutresultatet och upplevelsen blir så som kunden tänkt sig.

 

Vi är ”stora men små”
Stora i bemärkelsen att vi tar oss an verkligt krävande och komplicerade projekt
Små i bemärkelsen att vi fortfarande kan och vill vara flexibla, vi tar fram unika lösningar samtidigt som vi alltid bibehåller det personliga, gedigna engagemanget.

 

Välkommen till LedLab – Part of Your vision