Personuppgiftspolicy

 

Som ett led i vårt arbete med att efterleva reglerna för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR har vi upprättat en Personuppgiftspolicy.

 

De kontaktuppgifter som kan finnas registrerade/lagrade hos oss är t ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Mer information finner du här i vår Personuppgiftspolicy

 

Om du har ytterligare frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på order@ledlab.se