Dimring av LED

All LED-belysning är dimbar. Det handlar bara om att hitta rätt drivning och styrning. LedLabs produkter för dimring går att dela upp i tre kategorier:

1) Dimring på primärsidan => effekt 0 – 10W

Om den belysning som ska dimras kan drivas på 350 eller 700mA och inte har större sammanlagd effekt än max 10W, är ”MiniDim” ett utmärkt alternativ (art.nr. 500032). Detta drivdon kan styras direkt via de flesta 220-dimmers, vilket är smidigt om man vill byta till LED i befintliga installationer. MiniDim dimrar 30-100%, (medan alternativen nedan dimrar 10-100%).

2) Dimring på sekundärsidan => effekt 0 – max 20W (per ljuspunkt)

LedLab har flera olika drivdon med inbyggd dimmerfunktion. Styrning sker antingen via återfjädrande tryckknapp eller 0-10V potentiometer. Maximal effekt är lite olika beroende på om donet genererar 350/700mA eller 12/24V, men flera don kan parallellkopplas (master/slav) för att klara större laster. Maximal effekt per grupp av LED-belysning är dock 20W, så för kraftiga LED-spottar och stark LED-strip måste dimringen lösas m.h.a. ett separat dimmerkort, ”LL-100”.

3) Dimring via separat dimmerkort => effekter över 20W

Dimmerkort ”LL-100” klarar av att dimra LED-belysning upp till 100W och vid större laster kan flera kort seriekopplas. Ett bra exempel är vår ljusstarkaste LED-strip (5m) som är på 72W. Dimmerkortet placeras då mellan drivdonet och ljuskällan. Styrning sker antingen via återfjädrande tryckknapp eller 0-10V potentiometer. Ingen strömförbrukning i avstängt läge!

Dimring av LED