measure_it

 

Hur långa LED-strip längder kan matas?

 

Max längd per matning är beroende på vilken LED-strip man har. Effekten på LED-stripen och vilken spänning den drivs på.

 

LED-stripen avger värme och ju högre effekt destu varmare blir LED:en, därav en begränsning av längderna.

 

Vi har en mängd olika 12V  resp 24V LED-strip;  från 2,4W/meter upp till 24W/meter
Önskar man belysa längre partier med LED-strip från ett och samma drivdon är detta  inget problem. 12V och 24V LED-strip parallell-kopplas och går alltså köras till ett gemensamt drivdon, förutsatt att drivdonets effekt är dimensionerad därefter.